Co to faktura proforma? Elementy i przeznaczenie proformy

Faktura określana jako proforma lub pro forma jest typem dokumentu, który nie jest regulowany przez przepisy prawa. Stosowana jest ona jednak przez wielu przedsiębiorców. Czym dokładnie jest ten rodzaj faktury? Jakie elementy zawiera i w jakim celu jest on stosowany? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie! Bardzo ważnym elementem jest program do faktur.

Faktura proforma – co to za dokument?

Proforma w zasadzie nie jest fakturą, chociaż tak bywa ona nazywana przez przedsiębiorców. Co to faktura proforma?

Fakturą proforma określa się rodzaj dokumentu, który pod względem swojego wyglądu jest niemalże identyczny z fakturą VAT, lecz nie jest on fakturą. Ma ona głównie cele informacyjne, na przykład jest propozycją wyceny lub też przypomina o transakcji.

Wobec tego, czy faktura proforma jest dowodem zakupu? Nie, nie stanowi ona dowodu kupna, natomiast może ona zapowiadać transakcję. W rezultacie faktury proforma nie księguje się w księgach rachunkowych, podatkowych, a także nie może być ona podstawą odliczeń podatkowych. Na jej podstawie może jednak powstać faktura VAT, która jest już traktowana jako dowód księgowy.

Główne elementy faktury proforma

Jak wspomniano wcześniej, proforma jest podobna do faktury VAT. Zawiera ona niemalże te same elementy, ale różni się najczęściej wyłącznie tytułem. Można też zawrzeć w niej dodatkowe informacje dotyczące transakcji.

Faktura proforma może być wystawiona elektronicznie lub jako dokument papierowy.

W fakturze proforma umieszcza się poniższe dane:
– Tytuł – „Faktura proforma” lub „Proforma”,
– Numer,
– Data i miejsce,
– Dane stron,
– Przedmiot transakcji,
– Ceny jednostkowe i całościowe,
– Podatek VAT i jego kwoty,
– Wartość brutto,
– Koszt całkowity.

Jako dodatkowe elementy w fakturze proforma często stosuje się informacje dotyczące transakcji, na przykład termin i sposób zapłaty.

Na fakturze tego typu nie ma potrzeby składania podpisów.

W jakim celu stosuje się fakturę proforma?

Faktura tego typu jest używana głównie w celach informacyjnych, jak wskazaliśmy wcześniej. To powoduje, że nie jest ona dowodem księgowym i nie może być księgowana jak zwykła faktura VAT.

Bardzo często faktura proforma używana jest wtedy, gdy trzeba przygotować ofertę dla klienta. Zawiera ona wtedy dokładne informacje o towarach, ich cenach oraz stawkach podatkowych wraz z ogólnymi kosztami.

Proforma może być używana jako potwierdzenie dokonania rezerwacji. Po umówieniu się na jego sprzedaż sprzedawca przygotowuje proformę, natomiast wtedy, gdy dojdzie do sprzedania produktu, wykonania usługi, wystawia już standardową fakturę VAT.

Również proforma może być wystawiona wtedy, gdy celem jest przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności lub też wtedy, gdy termin ten minął.

Czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty? Jeżeli stanowi ona tylko ofertę, nie ma obowiązku jej opłacania. Gdy jednak klient zobowiązał się do spłaty i złożył na fakturze proforma podpis, wtedy jej wystawca może domagać się od niego uiszczenia wskazanej na dokumencie kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *