ADR – co to jest?

ADR to skrót od Europejskiej Umowy Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych. Jest to międzynarodowe