Bankructwo firmy jednoosobowej – jak zacząć?

Gdy firma jednoosobowa wpada w kłopoty finansowe, wtedy można rozważyć ogłoszenie upadłości. Jak zacząć postępowanie upadłościowe?

Bankructwo firmy – jakie przesłanki trzeba spełnić?

Zgodnie z przepisami bankructwo firmy jednoosobowej jest możliwe po spełnieniu określonych wymogów.

Upadłość pozwala firmie na łatwiejsze pozbycie się długów. Wówczas dochodzi do utworzenia masy upadłościowej z mienia firmy, z której spłacane są zobowiązania. Zatem w temacie bankructwo firmy a długi są one regulowane z masy upadłościowej przez syndyka.

Aby ogłosić upadłość firmy, konieczne jest spełnienie określonych warunków:
– utrzymujące się przez dłuższy czas problemy finansowe firmy – powinny one trwać co najmniej 3 miesiące, nie mogą mieć zatem charakteru przejściowego
– co najmniej dwóch wierzycieli, którym firma winna jest pieniądze
– przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość firmy – należy złożyć go do sądu rejonowego właściwego dla miejsca działalności firmy

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Aby firma mogła przeprowadzić postępowanie upadłościowe, konieczne jest złożenie wniosku o upadłość do sądu. Należy zrobić to w terminie do 30 dni od momentu, w którym firma staje się niewypłacalna, czyli ogłasza, że nie może już regulować zobowiązań.

W kwestiach jak przygotowanie i złożenie wniosku czy bankructwo firmy a kredyty kompleksowe usługi świadczą także kancelarie prawne, które posiadają w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie. Dzięki ich wsparciu firma może łatwiej przejść przez cały proces postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *