Co to jest stagflacja? Przyczyny i skutki stagflacji

O stagflacji mówi się dzisiaj coraz częściej. Czym dokładnie jest stagflacja? Jak do niej dochodzi i jakie mogą być jej skutki?

Stagflacja – co to jest?

Stagflacja jest zjawiskiem, które powiązane jest z inflacją. Słowo to wywodzi się z połączenia „stagnacji” oraz „inflacji”. Co to jest stagflacja skutki ?

Pod pojęciem stagflacji znajduje się zjawisko ekonomiczne, które polega na występowaniu jednocześnie inflacji i stagnacji gospodarczej.

Inflacja jest zjawiskiem, w którym dochodzi do stopniowego spadku wartości pieniądza. Wobec tego za tę samą kwotę można kupić mniej dóbr.

Stagnacja gospodarcza jest natomiast stanem, w którym dochody, obroty i nakłady inwestycyjne w firmach utrzymują się na dość niskim, stałym poziomie. Jednocześnie może pojawić się wtedy zwiększone bezrobocie.

Termin stagflacji został po raz pierwszy użyty w latach 60. ubiegłego wieku przez Iana Macleoda – polityka z Wielkiej Brytanii.

Jak powstaje stagflacja?

Do powstania stagflacji dochodzi w sytuacji, gdy w kraju jednocześnie zwiększa się inflacja, której towarzyszy stagnacja gospodarcza.

Aktualnie w Polsce notuje się najwyższe wskaźniki inflacji od ponad 20 lat. Inflacja jest również obecna w innych krajach, chociaż nie na tak wysokim poziomie jak w Polsce. Od kilku miesięcy ceny nieustannie rosną i na razie nic nie zapowiada, że spadną.

Wobec tego rosnąca inflacja w Polsce może być jedną z przyczyn stagflacji. Wysokie ceny mogą również ograniczać przedsiębiorstwa, które muszą wydawać na zakupy i płace coraz wyższe kwoty.

Z drugiej strony Narodowy Bank Polski prowadzi działania mające na celu ograniczenie inflacji przez podwyższanie stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe przekładają się na gorszą dostępność kredytów, co może ograniczać rozwój gospodarki.

Często poruszaną kwestią jest również stagflacja a wojna na Ukrainie. Działania wojenne prowadzone w tym kraju mogą być przyczyną pojawienia się zjawiska stagflacji w Polsce. Przyczyniają się one do zwiększenia cen surowców i zakłócenia łańcuchów dostaw, co nie tylko powoduje zwiększenie większości cen, ale też ogranicza wzrost gospodarczy.

Skutki stagflacji

Gdy jednocześnie dochodzi do stagnacji gospodarczej i do inflacji, ich połączenie może mieć poważne konsekwencje. Jakie są skutki stagflacji?

Stagflacja może powodować skutki jak:
– dalszy spadek wartości pieniądza
– wysokie ceny
– zmniejszenie produkcji
– zwolnienia pracowników
– gorszy wzrost gospodarczy kraju

Wobec tego stagflacja może być poważnym zagrożeniem dla gospodarki kraju i powodować jej długotrwały zastój.

Sposobem na ograniczenie stagflacji są odpowiednie działania ze strony rządów i banków centralnych. Ważne jest wówczas pobudzenie wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie utrzymanie stóp procentowych na wysokim poziomie, by zapobiegać inflacji. W tym celu prowadzi się między innymi specjalne działania wspierające firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *