Professional Construction and Engineer team Working on workplace. Professional black architect and construction worker working look at blueprint plan on site..

Jak możesz uzyskać uprawnienia architektoniczne?

Uzyskanie uprawnień architektonicznych jest niezbędne do samodzielnej pracy jako architekt. W jaki sposób można uzyskać takie uprawnienia? Wraz z serwisem uprawnienia-budowlane.pl opisujemy proces krok po kroku!

1. Zdobądź odpowiednie wykształcenie

Pierwszym krokiem do zdobycia zawodu architekta jest uzyskanie wykształcenia w tej dziedzinie. Konieczne jest uzyskanie wykształcenia kierunkowego pierwszego i drugiego stopnia lub tylko pierwszego, ale wtedy konieczna jest dłuższa praktyka.

Aby otrzymać uprawnia budowlane w specjalności architektonicznej dotyczące projektowania, należy ukończyć studia w kierunku architektury albo architektury i urbanistyki.

Aby uzyskać uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi, należy ukończyć kierunek architektoniczny.

2. Zdobądź doświadczenie zawodowe podczas praktyk

Po ukończeniu studiów architektonicznych należy odbyć staż w celu uzyskania doświadczenia zawodowego.

Wyróżnia się również dwa rodzaje praktyk, czyli praktyki przy sporządzania projektów oraz praktyki na budowie.

Należy pamiętać o tym, że praktyki muszą odbywać się pod kierownictwem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia. Taka osoba bywa również nazywana patronem.

3. Weź udział w egzaminie na uprawnienia architektoniczne

Ostatnim krokiem, aby zdobyć uprawnienia architektoniczne, będzie podejście do egzaminu oraz jego zaliczenie.

Egzaminy organizowane są przez Izby Architektów RP (IARP) i odbywają się one dwukrotnie w ciągu roku. Do podejścia do egzaminu konieczne jest złożenie określonych dokumentów do komisji okręgowej Izby Architektów RP oraz przejście ich procesu weryfikacji.

Jeżeli dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane, kandydat może zapisać się na egzamin na uprawnienia architektoniczne. Egzamin na architekta składa się z części pisemnej oraz z części ustnej. W jego trakcie bada się kompetencje uzyskane przez kandydata.

Warto też pamiętać, że zakres uprawnień architektonicznych może być nieograniczony albo ograniczony.

Samodzielne pełnienie funkcji architekta wymaga zatem odpowiedniego wykształcenia, praktyki oraz zaliczenia egzaminu. Po przejściu tego procesu można samodzielnie wykonywać obowiązki architekta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *