Jak prowadzić własny biznes w Polsce będąc obcokrajowcem?

Coraz więcej osób z zagranicy stawia na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Polsce. Jest to sposób na zarobienie dobrych pieniędzy i rozwój zawodowy w różnych branżach. Oto wskazówki, jak założyć własną firmę w Polsce i prowadzić ją jako cudzoziemiec.

Jak wygląda otwarcie własnej firmy w Polsce

Otwarcie działalności gospodarczej w Polsce wymaga jej założenia. Formalności z tym związane zależą od kraju pochodzenia jej przyszłego właściciela. Jak otworzyć działalność gospodarczą w Polsce czy business in Poland? Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą to zrobić na takich samych zasadach jak Polacy, dlatego nie są konieczne żadne dodatkowe formalności. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie swobodnego przemieszczania się oznacza, że obywatele UE i członkowie ich rodzin mogą podróżować do innych krajów UE i mieszkać w nich przez okres do trzech miesięcy bez wizy.

Natomiast jeśli chodzi o osoby spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego to potrzebują one specjalnego pozwolenia na pobyt stały lub zgody  rezydenta długoterminowego albo zezwolenia na pobyt czasowy w określonym celu.

Prowadzenie własnej firmy na terenie Polski

Firmy w Polsce muszą pamiętać o pewnych obowiązkach nałożonych na nie przez prawo. Przede wszystkim firma prowadzone w Polsce musi:
– ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, np. w formie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– rozliczać i odprowadzać podatki,
– sporządzać dokumenty podatkowe,
– prowadzić kadry i płace – w przypadku zatrudniania pracowników.

Gdzie szukać pomocy jeśli chodzi o księgowość i płace?

W ofercie biur księgowych można znaleźć szeroki wachlarz pomocy dla cudzoziemców, którzy chcą założyć w Polsce własną firmę. Usługa Księgowości w Polsce obejmuje nie tylko kwestie związane z otwarciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, ale także z uzyskaniem zezwolenia na pobyt lub pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *