Female hands surfing the web

Podstawy i początek pracy nad drukiem deklaracji PIT-36L

PIT-36L można przygotować w dwóch podstawowych formach: dokumentu papierowego, znanego jako deklaracja tradycyjna oraz dokumentu elektronicznego, znanego jako deklaracja elektroniczna (potocznie PIT online). Zeznanie papierowe można składać bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub centrum obsługi, można je również złożyć poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. Zeznanie elektroniczne należy złożyć za pośrednictwem bramek organów podatkowych.

Miejsce i urząd właściwy do złożenia deklaracji PIT-36L

Zarówno w wersji tradycyjnej, jak i zeznania elektronicznego PIT online, podatnik powinien wskazać właściwy urząd skarbowy. W tej kwestii podstawowym kryterium właściwości miejscowej będzie miejsce zamieszkania podatnika, jeżeli podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli podatnik opuścił terytorium Polski przed ostatnim dniem roku podatkowego, który rozlicza – czyli na przykład wyprowadził się za granicę przed 31 grudnia 2019, przy składaniu deklaracji PIT 2020 powinien wskazać urząd skarbowy właściwy dla jego ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W sytuacji, jeżeli podatnik przeprowadzał się w ramach kraju i mieszkał w kilku miejscach, wiążące na cele miejsca PIT-36L powinno być miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego (dla PIT 2020 – na dzień 31 grudnia 2019).

Cel złożenia zeznania

Zaznaczając odpowiedni kwadrat w PIT-36L, podatnik będzie określał cel złożenia swojego formularza. Ma do wyboru dwie opcje. Po pierwsze złożenie zeznania oraz po drugie – korektę zeznania. Korekta zeznania umożliwia dokonanie poprawek, jeżeli w uprzednio złożonym dokumencie znalazły się jakieś błędy. Jest to prawo podatnika wynikające bezpośrednio z przepisów Ordynacji podatkowej. Powinien on jednak pamiętać, że korekta nie pozwala na wskazanie tylko części zmienianych (nowych). Korekta zeznania PIT 2020 umożliwia zmiany, ale wymaga pełnego przygotowania dokumentu od początku do końca (ponownie z uwzględnionymi poprawkami). Korektę zeznania można złożyć zasadniczo w każdym momencie. Wyjątki od tej zasady regulują Ordynacja podatkowa oraz przepisy Ustawy o Krajowej Administracji podatkowej.

Termin złożenia zeznania

Zeznanie PIT-36 za 2019 rok podatnicy powinni byli przygotować od 15 lutego 2020 roku, do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Ze względu na okres epidemii termin ten został przedłużony o miesiąc – aż do 1 czerwca 2020 roku (koniec maja przypadał w niedzielę). Z zasady jednak przy PIT 2020 należy pamiętać o terminie do złożenia deklaracji od 15 lutego do 30 kwietnia, roku następującego po danym (rozliczanym) roku podatkowym. W przypadku, jeżeli zeznanie zostanie przygotowane za wcześnie, organy uznają je za złożone z pierwszym możliwym dniu terminu, czyli 15 lutego. Osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, planują opuścić terytorium kraju, a mają obowiązek złożenia PIT-36L z założenia powinny złożyć zeznanie przed opuszczeniem kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *