Portrait of a successful entrepreneur in his company

Portrait of a successful entrepreneur in his company

Pozyskiwanie środków na prowadzenie firmy

Prowadzenie własnej firmy to dla wielu osób marzenie, ale też konieczność przygotowania odpowiednio dużego kapitału. Bez niego trudno mówić nie tylko o płynności przedsiębiorstwa, ale też o sfinansowaniu jego bieżących wydatków. Artykuł został napisany przy pomocy z efaktor.com.pl, serwis zapewniający wsparcie finansowe firm poprzez faktoring.

Rozmiar firmy = potrzeby firmy

Nie jest tajemnicą, że podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość jest dość prosty i zależy w głównej mierze od liczby zatrudnionych w nich pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają maksymalnie 10 pracowników, a przedsiębiorstwa małe liczą już maksymalnie 50 osób. Z kolei zatrudnienie w firmach średnich oscyluje w granicach max 250 osób. Nie trzeba chyba dodawać, że największe podmioty gospodarcze to te, które nie mieszczą się w przedstawionych „widełkach”. Nietrudno zauważyć, że w przypadku każdej z powyższych firm zapotrzebowanie na kapitał będzie bardzo zróżnicowane. I dlatego drogi jego pozyskiwania również będą różne.

Skąd wziąć pieniądze?

Jak pozyskać środki na finansowanie firm? Istnieje co najmniej kilka sposobów na to, by zdobyć potrzebny kapitał. Najprostszą z metod jest oczywiście zaciągnięcie kredytu. Niestety, jest to metoda dość kosztowna i nie każdy może na nią liczyć. Większość zobowiązań „na firmę” może być zaciągnięta jedynie wówczas, gdy podmiot działa na rynku przez rok lub dwa lata. Alternatywą dla kredytu jest wciągnięcie do firmy wspólnika z kapitałem. To jednak oznacza konieczność współdzielenia z nim zysków. Warto jednak zauważyć, że spory, inwestycyjny zastrzyk gotówki może znacząco wpłynąć na wzrost dochodów. Przedsiębiorca może też skorzystać z wielu różnych rządowych lub samorządowych programów, w tym też narzędzi oferowanych przez Urzędy Pracy. W przypadku dużych firm można pokusić się o wystawienie obligacji. Owszem, są one dokładnie tym samym co kredyt, ale nie są obciążone tak wieloma uwarunkowaniami.

Deficyt pieniądza – przyczyny i skutki

Problem z finansowaniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa nie musi być związany wyłącznie z rozpoczęciem prowadzenia firmy. Często zdarza się, że kłopoty z regulacją bieżących zobowiązań wynikają z nieotrzymania należności z tytułu np. sprzedaży towarów lub usług. Rosnące zadłużenie ze strony kontrahentów może sprawić, że prowadzenie firmy stanie się w kontekście długoterminowym czymś niemożliwym. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest faktoring zadłużenia. Polega on na odsprzedaniu firmom zewnętrznym swych długów, a następnie na zgłoszeniu roszczenia względem dłużnika. Metoda ta ma jedną istotną zaletę: środki są w ten sposób pozyskane natychmiastowo. Co prawda są one nieco niższe od łącznej kwoty długu, ale w kontekście utraty płynności jest to jak najbardziej akceptowalne.

Mówiąc wprost – pozyskanie środków na prowadzenie działalności może i nie jest proste, ale jest to w zasadzie jedyny sposób na szybkie doinwestowanie firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *