Przysposobienie dziecka – jakie warunki należy spełnić?

Adopcja dziecka, czyli jego przysposobienie jest procedurą, która od rodziców adopcyjnych wymaga spełnienia określonych wymogów. Jakie z nich są najważniejsze?

Czym jest przysposobienie dziecka?

Procedura przysposobienia regulowana jest prawem. Co to jest przysposobienie dziecka?

Według przepisów przysposobienie dziecka polega na prawnym uznaniu dziecka obcego biologicznie za dziecko własne. Jest to zatem proces umożliwiający przyjęcie dziecka do rodziny, który pozwala na stworzenie pomiędzy rodzicami a dzieckiem adopcyjnym pokrewieństwa.

Przysposobienie dziecka określane jest również jako usynowienie, przybranie dziecka.

Warunki przysposobienia dziecka

Aby przysposobić dziecko, należy spełnić określone warunki. Wśród nich najważniejsze to:

Wiek dziecka
Adopcja dziecka możliwa jest tylko wtedy, gdy ma ono minimalny wiek 6 tygodni. Maksymalną granicą wiekową przysposobienia jest pełnoletniość dziecka.

Sytuacja rodziców adopcyjnych
Także muszą mieć odpowiedni wiek, sytuację mieszkaniową, majątkową, stan zdrowia.

Zgody na przysposobienie
Do przejścia procesu przysposobienia konieczne jest uzyskanie niezbędnych zgód. Zaliczają się do nich głównie zgoda dziecka na adopcję, gdy ma ono minimum 13 lat, zgoda rodziców biologicznych. Od tej zasady obowiązują wyjątki.

Procedura w ośrodku adopcyjnym
Adopcja dziecka wymaga przejścia procedury w ośrodku adopcyjnym. Obejmuje ona między innymi spotkania z psychologami, procedurę kwalifikacyjną, odbycie szkolenia. Gdy chodzi o przysposobienie dziecka małżonka lub spokrewnionej osoby, procedura nie jest konieczna.

Procedura sądowa
Również adopcja będzie wymagała przejścia procedury sądowej. Aby ją rozpocząć, należy przygotować odpowiednią dokumentację, w tym wniosek o przysposobienie dziecka, dokumenty z ośrodka adopcyjnego, niezbędne zgody.

Całkowity czas procedury przysposobienia dziecka może trwać nawet kilka lat w zależności od sytuacji dziecka i jego rodziców biologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *