Religion, death and dolor - funeral and cemetery; urn funeral

Śmierć za granicą – jak sprowadzić zwłoki bliskiego do Polski?

Podczas wyjazdu wakacyjnego, w pracy lub też po przeprowadzce do innego kraju – gdy śmierć ma miejsce za granicą, a zmarły chciał być pochowany w Polsce, konieczne jest przewiezienie jego ciała. Jak to zrobić?

Kto zajmuje się sprowadzaniem zwłok z zagranicy?

Najczęściej procedura sprowadzenia zwłok z zagranicy prowadzona jest przez zakład pogrzebowy. Może on wtedy kompleksowo zająć się wszystkimi sprawami, między innymi uzyskaniem pozwoleń, zaświadczeń oraz transportem ciała w trumnie albo w urnie.

Istnieje również możliwość samodzielnego sprowadzenia zwłok po ich kremacji, jednak jest to rzadko praktykowane ze względu na złożone formalności.

Jak odbywa się sprowadzanie ciała z innego kraju do Polski?

Z transportem ciała osoby zmarłej z innego kraju do Polski związana jest cała procedura. Jak wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy?

1. Uzyskanie niezbędnych dokumentów
Aby sprowadzić ciało z innego kraju, trzeba uzyskać odpowiednie dokumenty. Zaliczają się do nich między innymi pozwolenie wydane na wniosek o sprowadzenie zwłok z zagranicy skierowany do starosty, dokument urzędowy stwierdzający zgon, dokumenty jak zaświadczenia wydane konsula RP, przez lokalne władze oraz zakład pogrzebowy w kraju, w którym nastąpił zgon.

2. Usługi pogrzebowe za granicą
Istnieje możliwość transportowania ciała w trumnie z metalowym wkładem albo wykonania kremacji na miejscu. W określonych sytuacjach, na przykład przy chorobach zakaźnych, możliwa jest jednie kremacja na miejscu.

3. Transport zwłok
Międzynarodowy transport zwłok z zagranicy w trumnie musi odbywać się w przystosowanym do tego środku komunikacji, na przykład w samochodzie, pociągu, samolocie. Muszą być wtedy zachowane odpowiednie warunki transportu, a po jego wykonaniu prowadzi się kompleksową dezynfekcję. W przypadku kremacji przewóz moż e odbywać się dowolnym środkiem transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *