Upadłość firmy – kto może złożyć wniosek?

Firma w złej kondycji finansowej może zdecydować się na ogłoszenie upadłości, aby łatwiej uregulować swoje zobowiązania wobec wierzycieli. Aby rozpocząć proces upadłościowy, należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu.

Upadłość firmy – kiedy można ją ogłosić?

Kiedy można ogłosić upadłość firmy w Katowicach? Firma może ogłosić upadłość w sytuacji, gdy jest ona w stanie niewypłacalności trwającym co najmniej 3 miesiące. W przypadku określonych rodzajów firm mogą obowiązywać też dodatkowe warunki.

Do rozpoczęcia postępowania upadłościowego konieczne jest przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość w sądzie. Kto ma taką możliwość?

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość w sądzie mogą złożyć:
– dłużnik
– każdy wierzyciel
– każdy wspólnik w przypadku spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych
– każdy likwidator w przypadku osób prawnych, spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych znajdujących się w likwidacji
– każda osoba, która poprzez umowę, umowę spółki lub statut posiada prawo do reprezentowania dłużnika i prowadzenia jego spraw w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, którym prawa nadaje osobna ustawa
– organ udzielający pomocy publicznej, gdy pomoc dłużnikowi przekroczyła 100 tysięcy euro
– zarządca w postępowaniu egzekucyjnym przez zarząd przymusowy lub przy sprzedaży przedsiębiorstwa
– kurator w przypadku osób prawnych wpisanych do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *